Vôi nóng CaO >= 50%
Đăng ngày 25-11-2013 Lúc 10:05'- 1487 Lượt xem

Thành phần:
- CaO min: 50%
- MgCO3 min: 3%
Công dụng:
- Sát trùng, khử phèn
- Cải tạo nước ao nuối
- Nâng cao pH
Cách dùng:
- pH đất > 6 dùng 500kg - 1000kg/ha
- pH đất 5 - 6 dùng 1000kg - 1500kg/ha
- pH d0at16 < 5 dùng 1500kg - 2500kg/ha
Cách sử dụng:
- Rải đều trên mặt, đáy, bờ đê, ao , hồ.
- Pha loãng vào nước tạt đều khắp mặt ao.
- Lượng dùng tùy thuộc vào pH của nước.
Bảo quản:
- Bảo quản Vôi nóng CaO trong kho, có mái che.
- Xếp không cao quá 10 bao, cách mặt đất tối thiểu 10cm, cách tuồng tối thiểu 20cm